Χαιρετισμοί

Άγγελος Χαριστέας

Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κεντρικής Μακεδονίας

Έξυπνες πόλεις και ψηφιακός μετασχηματισμός

Οι έξυπνες πόλεις είναι το καινούργιο project πάνω στο οποίο, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επιχειρεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τόπου μας και για την επίτευξή του απαραίτητη είναι η εκπαίδευση των πολιτών σε ψηφιακές δεξιότητές.

Μέσα από το Ευρωπαϊκό Έργο INTERNISA άλλα και μέσα από άλλες πολλαπλές δράσεις η Αντιπερειφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης επιχειρεί να  φέρει κοντά ανθρώπους από διαφορετικούς τομείς με σκοπό να γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα που υπάρχει και μειώσει την ανεργία στην Περιφερειακή ενότητα της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην έκθεση Εργασίας πέραν της διασύνδεσης ατόμων με την αγορά εργασίας, πολλές παράλληλες δράσεις θα επιχειρήσουν να εφοδιάσουν και να προετοιμάσουν τους συμμετέχοντες με διάφορα σημαντικά εργαλεία διαχείρισης καριέρας, με γνώσεις σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, τα επαγγέλματα του μέλλοντος αλλά και όλα τα απαραίτητα εκπαιδευτικά προγράμματα ιδρυμάτων, φορέων και εταιρειών.